ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด
subdirectory_arrow_right
ข้อมูลข่าวสารฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์
chevron_right
งานกิจกรรม

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

schedule
3 months ago
share

แบ่งปัน

visibility
16

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

 

 

เอกสารประกอบ

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ 

 

 

ช่องทางการติดตาม >> https://www.youtube.com/channel/UCE5RJ4MJ-HRt08uW-GZIBBQ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ พระคิลานุปัฎฐาก พระคิลานธรรม และพระสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่ 9 จังหวัด

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note