ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูประกาศศาสนคุณ
subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 18
chevron_right
นราธิวาส

พระครูประกาศศาสนคุณ

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
13

พระครูประกาศศาสนคุณ

วัดน้ำขาวยะกา

ตำบลกายูคละ

อำเภอแว้ง

จังหวัดนราธิวาส 96160

มือถือ 081-275-1030

 

กิจกรรม

1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาเป็นประจำทุกปี

2. มอบเงินเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 2 แห่ง คือโรงพยาบาล สุไหงโกลก โรงพยาบาลแว้ง

3. ออกช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติจากอัคคีภัยในเขตตำบลกายูคละ มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงวัยชรา  และผู้ป่วยติดเตียงของชุมชน

4. จัดกิจกรรมการปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีเมตตา กรุณาในหมู่สัตว์

5. แนะนำการจัดตั้งกองทุนสะสมทรัพย์ (สัจจะ) เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มชุมชนรู้จักเก็บออมพึ่งพาตนเองบริหารกันเอง จึงมีความเข้มแข็งและยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้

6. ติดต่อประสานงานกับทางสาธารณสุขอำเภอและ รพ.สต. มาฉีดพ่นสารป้องกันยุงลาย กำจัดลูกน้ำ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี  มีการร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในชุมชนประจำทุกเดือน การจัดตั้งธนาคารขยะแยกขยะ  และวิธีกำจัดขยะที่ถูกต้อง

7. จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ เช่น การทำการเกษตร เช่นสวนลองกอง สวนส้มโชกุน สวนมะนาว การปลูกผักสวนครัว และตั้งกลุ่มเย็บปักผ้า การจัดสารใบเตย การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

 

tag
กองทุนสะสมทรัพย์
tag
มอบทุน
tag
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ
tag
กลุ่มสัมมาชีพ
tag
พระครูประกาศศาสนคุณ
tag
ซื้อเครื่องมือแพทย์
tag
วัดน้ำขาวยะกา
tag
สาธารณสุขอำเภอ
tag
นราธิวาส
tag
ปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระโสภณคุณาธาร
พระโสภณคุณาธาร วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม
พระเทพศีลวิสุทธิ์
พระเทพศีลวิสุทธิ์ วัดประชุมชลธารา จ.นราธิวาส จำนวน 21 โครงการ/กิจกรรม
พระครูประกาศศาสนคุณ
พระครูประกาศศาสนคุณ วัดน้ำขาวยะกา จ.นราธิวาส จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม
พระครูภัทรธรรมภาณี
พระครูภัทรธรรมภาณี วัดบุณณาราม จ.นราธิวาส จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note