ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูปทุมศีลาภรณ์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1
chevron_right
ปทุมธานี

พระครูปทุมศีลาภรณ์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
35

พระครูปทุมศีลาภรณ์

วัดดอนใหญ่

ตำบลลำลูกกา

อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12150

มือถือ 085-129-2543

 

กิจกรรม

1. โครงการมอบทาน มอบธรรม

2. โครงการโรงเรียนต้นแบบ

 

พระครูปทุมศีลาภรณ์พระครูปทุมศีลาภรณ์พระครูปทุมศีลาภรณ์

tag
โรงเรียนต้นแบบ
tag
โครงการมอบทาน
tag
วัดดอนใหญ่
tag
ปทุมธานี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูปทุมศีลาภรณ์
พระครูปทุมศีลาภรณ์ วัดดอนใหญ่ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระธรรมรัตนาภรณ์
พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวิบูลวรคุณ
พระครูวิบูลวรคุณ วัดลานสนุ่น จ.ปทุมธานี จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระมงคลวโรปการ
พระมงคลวโรปการ วัดชินวราราม วรวิหาร จ.ปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท
พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท วัดทวีการะอนันต์ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note