ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูปทุมธรรมานุรักษ์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 11
chevron_right
บุรีรัมย์

พระครูปทุมธรรมานุรักษ์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
49

พระครูปทุมธรรมานุรักษ์

วัดหนองบัวทอง

ตำบลบัวทอง

อำเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสไปรษณีย์ 31000

มือถือ 081-878-3368

 

กิจกรรม

1. มอบทุนและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

3. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน

4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัด

5. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

 

tag
บุรีรัมย์
tag
โรงเรียนผู้สูงอายุ
tag
วัดหนองบัวทอง
tag
มอบทุนการศึกษา
tag
อบรมคุณธรรม
tag
พระครูปทุมธรรมานุรักษ์
tag
ศูนย์พัฒนาเด็ก
tag
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูปทุมธรรมานุรักษ์
พระครูปทุมธรรมานุรักษ์ วัดหนองบัวทอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสถิตศีลวัตร
พระครูสถิตศีลวัตร วัดหนองไผ่น้อย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปัญญาสุตคุณ
พระครูปัญญาสุตคุณ วัดธรรมธีราราม จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูถาวรธรรมประยุต
พระครูถาวรธรรมประยุต วัดโคกเพชร จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสุตกิจโสภณ
พระครูสุตกิจโสภณ วัดตลาดชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note