ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูปทุมกิตติวัฒน์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 12
chevron_right
ฉะเชิงเทรา

พระครูปทุมกิตติวัฒน์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
21

พระครูปทุมกิตติวัฒน์

วัดหนองยางโพธาราม

ตำบลคู้ยายหมี

อำเภอสนามชัย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24160

มือถือ 087-1381146

 

กิจกรรม

1. โครงการเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง                                    

2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วย  

3. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจกลุ่มรักษาศีล 5 (ปัจจุบันมีสมาชิก  250 คน)

4. จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคู้ยายหมี                   

5. โครงการตรวจเยี่ยมคนชราและผู้ยากไร้ และมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจ

 

tag
วัดหนองยางโพธาราม
tag
ฉะเชิงเทรา
tag
กองทุนฌาปนกิจ
tag
จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชน
tag
ตรวจเยี่ยมคนชรา
tag
พระครูปทุมกิตติวัฒน์
tag
ผู้ป่วยติดเตียง
tag
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ. วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปทุมกิตติวัฒน์
พระครูปทุมกิตติวัฒน์ วัดหนองยางโพธาราม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูโชติพัฒนากร
พระครูโชติพัฒนากร วัดปรงธรรมโชติการาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูธรรมประยุต
พระครูธรรมประยุต วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูเวฬุธรรมสถิต
พระครูเวฬุธรรมสถิต วัดไผ่กำเจริญสุข จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note