ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูปคุณสิริธรรม  
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 8
chevron_right
สกลนคร

พระครูปคุณสิริธรรม  

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
48

พระครูปคุณสิริธรรม     

วัดหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา         

อำเภอภูพาน

จังหวัด สกลนคร

รหัสไปรษณีย์ 47310

มือถือ 084 409 6656

 

กิจกรรม

1. มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ศพละ 3,000 บาท ทุกคนที่ถึงแก่กรรมในหมู่บ้าน

2. จัดอบรมเป็นพระวิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาวะตามหลัก 5 ส. ร่วมกับสาธารณสุข

3. จัดกิจกรรมจิตอาสารวมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

4. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม และกิจกรรมสาธารณสมบัติส่วนรวม

5. มอบปั๊มน้ำแก่ประปาหมู่บ้าน

 

tag
พระครูปคุณสิริธรรม
tag
สกลนคร
tag
มอบปั๊มน้ำแก่ประปาหมู่บ้าน
tag
มอบเงินช่วยเหลือ
tag
จัดกิจกรรมอนุรักษ์
tag
จัดอบรมเป็นพระวิทยากร
tag
จัดกิจกรรมจิตอา
tag
วัดหลุบเลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระรัตนากรวิสุทธิ์
พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระเทพสิทธิโสภณ
พระเทพสิทธิโสภณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสกลกิตติโสภณ
พระครูสกลกิตติโสภณ วัดโพธิ์ชัย จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสังวรธรรมวงศ์
พระครูสังวรธรรมวงศ์ วัดบูรพาภิรมย์ จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปคุณสิริธรรม  
พระครูปคุณสิริธรรม วัดหลุบเลา จ.สกลนคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note