ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 7
chevron_right
เชียงใหม่

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
87

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์

วัดลัฎฐิวัน

ตำบลริมใต้

อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50180

มือถือ 081-916-8971

 

กิจกรรม

1. โครงการโลงศพน้ำมันน้ำใจเพื่อคนไทยที่ไร้ญาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

2. โครงการซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็ง 12 จังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 116 ไร่

3. กิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนที่ยากจนจำนวน 2,000 คน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

4. กิจกรรม แจกถุงยังชีพและจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและโรคอื่นๆ ตลอดจนผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 วันละ 300 คน เป็นเวลา  1 เดือน

5. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์

6. สนับสนุนหน่วยงานราชการ,คณะสงฆ์  ให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

 

tag
โครงการโลงศพน้ำมันน้ำใจ
tag
โครงการซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลศูนย์
tag
แจกถุงยังชีพและจัดตั้งโรงทาน
tag
โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
tag
วัดลัฎฐิวัน
tag
กิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้ง
tag
เชียงใหม่
tag
สนับสนุนหน่วยงานราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ วัดลัฎฐิวัน จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม
พระวิมลมุนี
พระวิมลมุนี วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูอุเทนปัญญารังสี
พระครูอุเทนปัญญารังสี วัดบ้านเปียง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. วัดพระธาตุดอยเวียง จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระศรีศิลปาจารย์
พระศรีศิลปาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ วัดป่าไม้แดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note