ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบวรศีลวัฒน์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 13
chevron_right
ระยอง

พระครูบวรศีลวัฒน์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
113

พระครูบวรศีลวัฒน์

วัดหนองกันเกรา

ตำบลทางเกวียน

อำเภอแกลง

จังหวัดระยอง

รหัสไปรษณีย์ 21110

 

กิจกรรม

1. โครงการสาธารณสงเคราะห์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในเขต ต.ทางเกวียน 10 หมู่ 1 เทศบาล = 32 ราย

2. โครงการศูนย์แบ่งปัน เวชภัณฑ์ร่วมบุญ (บวร) สาธุฯ ณ วัดหนองกันเกรา มีเตียงไว้บริการ 21 เตียง

3. เอื้อเฟื้อสถานที่ และ สนับสนุน ให้สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทำงาน วันที่ 3 ของเดือน ผ่านมา 19 ปี

4. โครงการพลัง บวร ต้านภัยโควิด-19 ชุมชนคุณธรรม วัดหนองกันเกรา ร่วมกับ วธ.ระยอง ผู้นำชุมชน ตำบลทางเกวียน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากภัย โควิด-19 จำนวน 100 ราย และแต่ละหมู่บ้านได้ช่วยเหลือกันอย่างพร้อมเพียง

 

พระครูบวรศีลวัฒน์พระครูบวรศีลวัฒน์พระครูบวรศีลวัฒน์

 

 

tag
covid
tag
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
tag
โควิด
tag
วัดหนองกันเกรา
tag
เอื้อเฟื้อสถานที่
tag
ศูนย์แบ่งปัน
tag
ระยอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูสิริภาวนานุโยค
พระครูสิริภาวนานุโยค วัดเพลงช้างเผือก จ.ระยอง จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม
พระมหาสมภพ สมภทฺโท
พระมหาสมภพ สมภทฺโท วัดชากขุนวิเศษ จ.ระยอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์
พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ วัดเภตราสุขารมย์ จ.ระยอง จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูพิศาลสุตากร
พระครูพิศาลสุตากร วัดบุนนาค จ.ระยอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต
พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต วัดละหารไร่ จ.ระยอง จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบวรศีลวัฒน์
พระครูบวรศีลวัฒน์ วัดหนองกันเกรา จ.ระยอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริคีรีวัฒน์
พระครูสิริคีรีวัฒน์ วัดเขาน้อย จ.ระยอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ ดร.
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ ดร.วัดชากผักกูด จ.ระยอง จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูเกษมอรรถากร
พระครูเกษมอรรถากร วัดหว้า จ.ระยอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note