ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบวรธรรโมภาส
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 10
chevron_right
นครพนม

พระครูบวรธรรโมภาส

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
30

พระครูบวรธรรโมภาส

วัดศรีสว่าง

ตำบลโพนจาน

อำเภอโพนสวรรค์

จังหวัดนครพนม

รหัสไปรษณีย์ 48190

มือถือ 095-920-1329

 

กิจกรรม

1. แจกวัตถุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุ และเยี่ยมเยื่อนพูดคุยให้ธรรมะ

2. จัดการสิ่งปฏิกูลทำความสะอาด  ตามโครงการ 5 ส.                

3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชุนท้องถิ่น

 

tag
แจกวัตถุสิ่งของ
tag
จัดการสิ่งปฏิกูล
tag
นครพนม
tag
พระครูบวรธรรโมภาส
tag
วัดศรีสว่าง
tag
จิตอาสา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ วัดธาตุประสิทธิ์ จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ วัดปทุมาราม จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปุญญโสภณ
พระครูสิริปุญญโสภณ วัดกุญชร จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปัญญาวิชัย
พระครูสิริปัญญาวิชัย วัดศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ วัดโพธิ์ไชย จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบูรพาธรรมปทีป
พระครูบูรพาธรรมปทีป วัดบูรพาราม จ.นครพนม จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบวรธรรโมภาส
พระครูบวรธรรโมภาส วัดศรีสว่าง จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบริหารบรมธาตุ
พระครูบริหารบรมธาตุ วัดพระธาตุอุเทน จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note