ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบริหารบรมธาตุ
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 10
chevron_right
นครพนม

พระครูบริหารบรมธาตุ

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
12

พระครูบริหารบรมธาตุ

วัดพระธาตุอุเทน

ตำบลท่าอุเทน

อำเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

รหัสไปรษณีย์ 48120

มือถือ 089-445-2733

 

กิจกรรม

1. การดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล

2. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

3. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ

4. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป

 

 

tag
เกื้อกูลสถานที่
tag
นครพนม
tag
วัดพระธาตุอุเทน
tag
ช่วยเหลือเกื้อกูล
tag
พระครูบริหารบรมธาตุ
tag
เกื้อกูลกิจการ
tag
เกื้อกูลประชาชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ วัดธาตุประสิทธิ์ จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์
พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ วัดปทุมาราม จ.นครพนม จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ วัดคามวาสี จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปุญญโสภณ
พระครูสิริปุญญโสภณ วัดกุญชร จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริปัญญาวิชัย
พระครูสิริปัญญาวิชัย วัดศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ
พระมหาปรัชญา ธีรปญฺโญ วัดโพธิ์ไชย จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบูรพาธรรมปทีป
พระครูบูรพาธรรมปทีป วัดบูรพาราม จ.นครพนม จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบวรธรรโมภาส
พระครูบวรธรรโมภาส วัดศรีสว่าง จ.นครพนม จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูบริหารบรมธาตุ
พระครูบริหารบรมธาตุ วัดพระธาตุอุเทน จ.นครพนม จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note