ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 12
chevron_right
ฉะเชิงเทรา

พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
28

พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.

วัดเขาดิน

ตำบลเขาดิน

อำเภอเขาดิน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์ 24130

มือถือ 081-861-9611

 

กิจกรรม

1. ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้แล้วขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในการดำรงชีวิต                  

2. จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขาดิน

3. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา                           

4. จัดหากองทุนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง                                                 

5. มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร      

 

            

tag
กองทุนผู้สูงอายุ
tag
มอบทุน
tag
ฉะเชิงเทรา
tag
วัดเขาดิน
tag
ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้
tag
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.
tag
ลงพื้นที่เยี่ยม
tag
หน่วยอบรมประชาชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ.
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ วิ. วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปทุมกิตติวัฒน์
พระครูปทุมกิตติวัฒน์ วัดหนองยางโพธาราม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูโชติพัฒนากร
พระครูโชติพัฒนากร วัดปรงธรรมโชติการาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูธรรมประยุต
พระครูธรรมประยุต วัดผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูเวฬุธรรมสถิต
พระครูเวฬุธรรมสถิต วัดไผ่กำเจริญสุข จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note