ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิเทสก์ธรรมรส
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 2
chevron_right
อ่างทอง

พระครูนิเทสก์ธรรมรส

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
24

พระครูนิเทสก์ธรรมรส

วัดโลห์สุทธาวาส

ตำบลตลาดหลวง

อำเภอเมือง

จังหวัดอ่างทอง  

รหัสไปรษณีย์ 14000

โทรศัพท์ 035-611-778

มือถือ 089-899-1155

 

กิจกรรม

1. ฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

2. การสวดมนต์ทุกวันศุกร์

3. อบรมค่ายจริยธรรมเด็กและเยาวชน

 

พระครูนิเทสก์ธรรมรสพระครูนิเทสก์ธรรมรสพระครูนิเทสก์ธรรมรส

 

tag
การสวดมนต์
tag
. อบรมค่ายจริยธรรม
tag
วัดโลห์สุทธาวาส
tag
ฌาปนกิจสงเคราะห์
tag
อ่างทอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูไพศาลศีลวัฒน์
พระครูไพศาลศีลวัฒน์ วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวิสุทธิชัยคุณ
พระครูวิสุทธิชัยคุณ วัดมหานาม จ.อ่างทอง จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน
พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน วัดวังน้ำเย็น จ.อ่างทอง จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริวุฒิกิจ
พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ จ.อ่างทอง จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสุภัทรเขตสุนทร
พระครูสุภัทรเขตสุนทร วัดม่วง จ.อ่างทอง จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิเทสก์ธรรมรส
พระครูนิเทสก์ธรรมรส วัดโลห์สุทธาวาส จ.อ่างทอง จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note