ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิวิฐปัญญากร
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
นครสวรรค์

พระครูนิวิฐปัญญากร

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
111

พระครูนิวิฐปัญญากร

วัดช่องแค

ตำบลพรหมนิมิต

อำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60210

มือถือ 081-707-6850

 

กิจกรรม

1. โครงการพอเพียง พึ่งพา แบ่งปัน                                                                     

2. โครงการจิตอาสาประสานประโยชน์                                                                 

3. โครงการ บวร (วัด โรงเรียน บ้าน หน่วยราชการ)                                                  

4. โครงการการศึกษาสงเคราะห์  (ธรรมศึกษา/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพรหมนิมิต)             5. โครงการเรียนดีแต่ยากจน                                                                             

6. โรงทานพอเพียง พึ่งพา แบ่งปัน                                                                       

7.  ตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์และสามเณร ในตำบลพรหมนิมิต ปีละ 1 ครั้ง    

 

       

 

tag
การศึกษาสงเคราะห์
tag
พอเพียง
tag
วัดช่องแค
tag
นครสวรรค์
tag
โรงทานพอเพียง
tag
ตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์
tag
จิตอาสา
tag
บวร (วัด โรงเรียน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม
พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม วัดม่วง จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิวิฐปัญญากร
พระครูนิวิฐปัญญากร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิภาธรรมวงศ์
พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาวัง จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note