ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิปุณพัฒนกิจ
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 6
chevron_right
พะเยา

พระครูนิปุณพัฒนกิจ

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
59

พระครูนิปุณพัฒนกิจ

วัดพระธาตุขิงแกง

ตำบลพระธาตุชิงแกง

อำเภอจุน

จังหวัดพะเยา

รหัสไปรษณีย์ 56150

มือถือ 089-952-1366

 

กิจกรรม

1. โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทุน 1 สืบทอด พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมด้านศึกษาสงเคราะห์ให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน และพระภิกษุ สามเณร

2. โครงการเทคโนโลยีเพื่อน้องจัดหาคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี ให้กับวัดและโรงเรียน

3. กิจกรรม “ทานกำลังใจเยาวชน สู่ชุมชน”

4. โครงการ เยาวชนต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ

5. กิจกรรม “ห้องสมุด พระพุทธศาสนา เพื่อน้อง”

6. กิจกรรม “พระธาตุขิงแกงสว่างธรรม นำสุขสู่ชุมชน” เพื่อนำสิ่งของปัจจัยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การตรวจสุขภาพในวัด ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

8. กิจกรรม “1 ชั่วโมงเปลี่ยนผืนดินเป็นผืนเงิน” เพื่อให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้

 

tag
วัดพระธาตุขิงแกง
tag
เทคโนโลยีเพื่อน้อง
tag
1 ชั่วโมงเปลี่ยนผืนดินเป็นผืนเงิน”
tag
“ทานกำลังใจเยาวชน สู่ชุมชน”
tag
สมุนไพรพื้นบ้าน
tag
พะเยา
tag
1 หมู่บ้าน 1 ทุน 1
tag
เยาวชนต้นกล้าความดี
tag
“ห้องสมุด พระพุทธศาสนา
tag
พระธาตุขิงแกงสว่างธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระครูสุนทรบุญนิวิฐ
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ วัดไทยสุภาพ จ.พะเยา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูประยุตสีลสุนทร
พระครูประยุตสีลสุนทร วัดศรีบุญชุม จ.พะเยา จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระครูสิริจันทประโชติ
พระครูสิริจันทประโชติ วัดศรีดอนตัน จ พะเยา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิปุณพัฒนกิจ
พระครูนิปุณพัฒนกิจ วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ
พระครูประยุตศุภการ
พระครูประยุตศุภการ วัดร่องคือ จ.พะเยา จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note