ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
นครสวรรค์

พระครูนิทัศน์ประชานุกูล

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
13

พระครูนิทัศน์ประชานุกูล

วัดศรีอุทุมพร

ตำบลหนองกรด

อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์ 60000

มือถือ 087-918-8998

 

กิจกรรม

1. โครงการมอบทุนการกุศล สมเด็จพระเทพฯ (มูลนิธิชัยพัฒนา)                                   

2. โครงการมอบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลลาดยาว                            

3. โครงการมอบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบรรพพิสัย                         

4. โครงการมอบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลหนองเบน

5. โครงการสร้างอาคารพักญาติผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) 

 

tag
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
tag
นครสวรรค์
tag
วัดศรีอุทุมพร
tag
รงพยาบาลบรรพพิสัย         
tag
โรงพยาบาลลาดยาว        
tag
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
tag
มอบทุนการกุศล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม
พระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม วัดม่วง จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิวิฐปัญญากร
พระครูนิวิฐปัญญากร วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิภาธรรมวงศ์
พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาวัง จ.นครสวรรค์ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
พระครูนิทัศน์ประชานุกูล วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note