ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์
subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 3
chevron_right
สิงห์บุรี

พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์

schedule
2 years ago
share

แบ่งปัน

visibility
17

พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์

วัดโบสถ์

ตำบลถอนสมอ

อำเภอท่าช้าง

จังหวัดสิงห์บุรี

รหัสไปรษณีย์ 16140

มือถือ 081-823-7897

 

กิจกรรม

1. เป็นศุนย์เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก

2. จัดตั้งกองทุน/มูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ

3. ให้การสงเคราะห์เป็นที่พักพิงที่อยู่อาศัย แก่ ผู้ไร้บ้าน

4. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี

5. ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เช่น การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

 

พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์

tag
มอบทุนการศึกษา
tag
การสงเคราะห์
tag
สิงห์บุรี
tag
การสงเคราะห์แก่ประชาชน
tag
มูลนิธิช่วยเหลือ
tag
เป็นศุนย์เครือข่าย
tag
วัดโบสถ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พระเทพปริยัติสุธี
พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จ.สิงห์บุรี จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระครูวิชิตวุฒิคุณ
พระครูวิชิตวุฒิคุณ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
พระราชสุวัฒนาภรณ์
พระราชสุวัฒนาภรณ์ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์
พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
พระมหากิตติ์ธเนศ อานนฺโท
พระมหากิตติ์ธเนศ อานนฺโท วัดน้อยนางหงส์ จ.สิงห์บุรี จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note