ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ข้อมูลข่าวสารฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

รวมข้อมูล ข่าวสาร งานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

คณะสงฆ์จับมือมท.จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์” ช่วยเหลือพระ เณร ประชาชน
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ขับเคลื่อนงาน “เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์” ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย นำประชุมผู้ว่าฯ นายอำเภอ พระสังฆาธิการทั่วประเทศ
มท. ขับเคลื่อนความร่วมมือการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน
มิติใหม่ !! คณะสงฆ์จับมือกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันขับเคลื่อน “เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์” ปูพรมทั่วประเทศ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นำพระสงฆ์ขับเคลื่อนงาน “เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์” ร่วมกับปลัดมหาดไทย
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ขับเคลื่อนงาน ‘เกื้อหนุนให้ชุมชนพ้นทุกข์’ ร่วมกับ ‘ปลัด มท.’
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยพลัง "บวร" วัดหัวฝาย
พลังบวร เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์)

ถัดไป

arrow_forward

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note