ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูล

วัด พระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
chevron_right
ภาค 9

สถิติ

พระสาธารณสงเคราะห์ :

450 รูป

โครงการกิจกรรมสาธาณสงเคราะห์ :

1,972 โครงการ/กิจกรรม

download

ฐานข้อมูลรายชื่อวัดเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์

download

ข้อมูลรหัสวัดทั่วประทศ

หมวดหมู่ระบบฐานข้อมูล

subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1
chevron_right
ภาค 2
chevron_right
ภาค 3
chevron_right
ภาค 13
chevron_right
ภาค 14
chevron_right
ภาค 15
subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
ภาค 5
chevron_right
ภาค 6
chevron_right
ภาค 7
subdirectory_arrow_right
คณะธรรมยุต

ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด "

ขอนแก่น

"

เจ้าอธิการสุนัย อาภายตฺโต
เจ้าอธิการสุนัย อาภายตฺโต วัดสีชมพู จ.ขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูวินัยธรวรรธนา    
พระครูวินัยธรวรรธนา วัดป่าพุทธญาณรังษี จ.ขอนแก่น จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูวิริยธรรมโสภณ
พระครูวิริยธรรมโสภณ วัดอุตสาหะ จ.ขอนแก่น จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม 
update
2 years ago
พระครูสารปิยธรรม
พระครูสารปิยธรรม วัดสะอาด จ.ขอนแก่น จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม   
update
2 years ago
พระครูสุตสุนทรธรรม
พระครูสุตสุนทรธรรม วัดนาเลาะ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม     
update
2 years ago
พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี  
พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที
พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที วัดสว่างอารมณ์ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม
พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโมวัดท่าประชุม จ.ขอนแก่น จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note