ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูล

วัด พระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4

สถิติ

พระสาธารณสงเคราะห์ :

450 รูป

โครงการกิจกรรมสาธาณสงเคราะห์ :

1,972 โครงการ/กิจกรรม

download

ฐานข้อมูลรายชื่อวัดเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์

download

ข้อมูลรหัสวัดทั่วประทศ

หมวดหมู่ระบบฐานข้อมูล

subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1
chevron_right
ภาค 2
chevron_right
ภาค 3
chevron_right
ภาค 13
chevron_right
ภาค 14
chevron_right
ภาค 15
subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
ภาค 5
chevron_right
ภาค 6
chevron_right
ภาค 7
subdirectory_arrow_right
คณะธรรมยุต

ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด "

กำแพงเพชร

"

พระสมุห์ศิริพร ฐานิสฺสโร
พระสมุห์ศิริพร ฐานิสฺสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.กำแพงเพชร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระมหาบุญนำ เขมปุญฺโญ
พระมหาบุญนำ เขมปุญฺโญ วัดโค้งวิไล จ.กำแพงเพชร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูสุตวชิรากร
พระครูสุตวชิรากร วัดหินดาด จ.กำแพงเพชร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูวชิรปัญญากร
พระครูวชิรปัญญากร วัดบ่อสามแสน จ.กำแพงเพชร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูประคุณวชิราภรณ์
พระครูประคุณวชิราภรณ์ วัดปากอ่าง จ.กำแพงเพชร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note