ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูล

วัด พระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1

สถิติ

พระสาธารณสงเคราะห์ :

450 รูป

โครงการกิจกรรมสาธาณสงเคราะห์ :

1,972 โครงการ/กิจกรรม

download

ฐานข้อมูลรายชื่อวัดเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์

download

ข้อมูลรหัสวัดทั่วประทศ

หมวดหมู่ระบบฐานข้อมูล

subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1
chevron_right
ภาค 2
chevron_right
ภาค 3
chevron_right
ภาค 13
chevron_right
ภาค 14
chevron_right
ภาค 15
subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
ภาค 5
chevron_right
ภาค 6
chevron_right
ภาค 7
subdirectory_arrow_right
คณะธรรมยุต

ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด "

กรุงเทพมหานคร

"

พระครูอุดมจารุวรรณ
พระครูอุดมจารุวรรณ วัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูอาทรอมรกิจ
พระครูอาทรอมรกิจ วัดอมราวราราม กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระมหาสนิท ฉนฺทปาโล
พระมหาสนิท ฉนฺทปาโล วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูโฆษิตบุญญากร
พระครูโฆษิตบุญญากร วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระกิตติโสภณวิเทศ
พระกิตติโสภณวิเทศ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูรัตนาภิรักษ์
พระครูรัตนาภิรักษ์ วัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระธรรมโพธิมงคล
พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระเทพรัตนากร
พระเทพรัตนากร วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูอาทรวุฒิคุณ
พระครูอาทรวุฒิคุณ วัดราษฎร์นิยมธรรม กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูสุนทรกิจจารักษ์
พระครูสุนทรกิจจารักษ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note