ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Public assistance of The Sangha Supreme Council of Thailand

หน้าหลัก

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูล

วัด พระสงฆ์ และภาคีเครือข่าย

subdirectory_arrow_right
ระบบฐานข้อมูล
chevron_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
chevron_right
ภาค 17

สถิติ

พระสาธารณสงเคราะห์ :

450 รูป

โครงการกิจกรรมสาธาณสงเคราะห์ :

1,972 โครงการ/กิจกรรม

download

ฐานข้อมูลรายชื่อวัดเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์

download

ข้อมูลรหัสวัดทั่วประทศ

หมวดหมู่ระบบฐานข้อมูล

subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
chevron_right
ภาค 1
chevron_right
ภาค 2
chevron_right
ภาค 3
chevron_right
ภาค 13
chevron_right
ภาค 14
chevron_right
ภาค 15
subdirectory_arrow_right
เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
chevron_right
ภาค 4
chevron_right
ภาค 5
chevron_right
ภาค 6
chevron_right
ภาค 7
subdirectory_arrow_right
คณะธรรมยุต

ข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด "

กระบี่

"

พระครูโสภิตธรรมนิเทศ
พระครูโสภิตธรรมนิเทศ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูปริยัติธรรมาวุธ ดร.
พระครูปริยัติธรรมาวุธ ดร. วัดธรรมาวุธสรณาราม จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระครูศรีธรรมาวุธ
พระครูศรีธรรมาวุธ วัดโภคาจูฑามาตย์ จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระปลัดสำราญ ฐานธมฺโม
พระปลัดสำราญ ฐานธมฺโม วัดถ้ำโกบ จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระเมธีธรรมกร
พระเมธีธรรมกร วัดเขาต่อ จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระราชวชิรากร
พระราชวชิรากร วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago
พระราชสุทธิวิมล ดร.
พระราชสุทธิวิมล ดร. วัดกระบี่น้อย จ.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม
update
2 years ago

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 2

ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02-222-7831

อีเมล : [email protected]

person
call
mail
title
edit_note